b'PARTNERINGF O R COMMUNITY2 0 2 3 SHEVCHENKOFOUNDATIONANNUALREPORT'