Grants
Applications due:
April 1 and October 1 annually
Scholarships, Bursaries & Awards
Applications will be accepted from July 1 through July 31
 
Before applying, confirm the availability of any scholarship or bursary by calling TSF toll-free at 1-866-524-5314.
 
* Includes bursaries for Ukrainians studying in Canada
 
Special Programs
Assessed monthly until further notice

Image by Al Klymochko

View page in: English | French | Ukrainian

Ким ми є?

Шевченківська фундація є провідною, всеканадською благодійною організацією, якій довірено збереження, розвиток та підтримку українсько-канадського мистецтва, громадського розвитку, освіти та культурної спадщини.  

Лідерство. Управління. Партнерство.

Наша візія: Канада визнає українських канадців державотворцями та невід’ємною складовою канадської ідентичності. 

Наша мета: Зміцнювати українську громаду в Канаді та збагачувати канадський досвід красою, натхненням і різноманітністю українсько-канадської культури.  

Наші основні цінності: Шевченківська Фундація ставиться з повагою до минулого і сучасного та сприяє подальшому розвиткові української громади в Канаді завдяки ефективній співпраці тих, хто одержує ґранти, тих, хто жертвує, прихильників, волонтерів, персоналу та ради директорів. Основними цінностями Шевченківської Фундації є інклюзивність, чесність, стійкість, натхнення, досконалість та інноваційність. 

Наші принципи

Лідерство

Шевченківська Фундація є каталізатором стратегічної благодійності, що підживлює художню творчість, розвиток громади та еволюцію українсько-канадської культури в рамках канадського досвіду.  

Управління

Шевченківська Фундація підтримує стосунки із жертводавцями, отримувачами ґрантів та широкою спільнотою, а також відповідально розпоряджається довіреними їй коштами і підтримує українсько-канадську культурну спадщину, як безцінний актив для майбутніх поколінь.  

Партнерство

Шевченківська Фундація розвиває партнерські стосунки між внутрішніми й зовнішніми зацікавленими сторонами, включаючи отримувачів ґрантів, жертводавців, прихильників, волонтерів, персонал, членів ради директорів та всіх бажаючих, щоб досягти своє бачення Канади, яка визнає українських канадців будівниками та невід’ємною частиною канадської ідентичності.