Funding increased for newcomer support

ENG/UKR

January 2023 – The Shevchenko Foundation has increased the funding being offered under three existing programs to better respond to the needs of the community in welcoming newcomers from Ukraine.

The funding opportunities were established in September 2022 with proceeds from the Tryzub Awards Gala and the generosity of the Temerty Foundation. Upon review of the needs and feedback, the eligible amounts were increased in each category.

Grants for Instructional Resources for Ukrainian Canadian Arts and Education Organizations have been increased to a maximum $7,500 per applicant. This grant, created in partnership with the Temerty Foundation, supports Ukrainian Canadian community arts, recreational, youth, heritage and educational organizations, and education providers offering Ukrainian language and cultural instruction K-12.

A few examples of eligible funding requests under the program include instrument rental, specialty footwear, rehearsal attire, art supplies, as well as teaching supplies and recreational equipment.

Grants for Self-Defined Arts and Heritage Projects have been increased to a maximum of $2,000 per any one applicant organization. Arts and heritage organizations with creative opportunities to offer are encouraged to consider engaging displaced adults from Ukraine in their operations and programming. Programs should be mutually beneficial and should be specific to your organization’s goals.

Some examples of self-defined projects could include creating a co-teaching relationship between a Canadian arts organization and a Ukrainian adult arts teacher; engaging the services of an arts specialist in curating an exhibition; or recruiting a not-for-profit professional to assist with the delivery of workshops.

Professional Arts Training Scholarships have been increased to a maximum of $5,000 and the age limit has been raised to 21. Displaced youth from Ukraine aged 13 – 21 wishing to continue their studies in performing arts, visual or digital arts at a professional training level with individual certified teachers or at professional arts schools with nationally recognized examinations may apply for this scholarship.

Scholarship support may be used for formal tuition fees or coaching/private teacher fees. Individuals, or professional schools on behalf of individuals may apply.

Applications for the funding designated to assist newcomers to Canada will be assessed monthly.

“The Shevchenko Foundation is pleased to be able to respond to the needs expressed by the community by increasing its funding. It is our hope that these grants will continue to assist with efforts to provide a supportive, inclusive environment and offer Ukrainians newly arrived in Canada the means to participate in cultural expression,” stated TSF Executive Director Bohdana Bashuk.

For more information and how to apply visit https://shevchenkofoundation.com/apply-for-funding/

 

Шевченківська фундація збільшила суми ґрантів, призначених для допомоги переселеним українцям 

Січень 2023 р. – Шевченківська фундація збільшила суми ґрантів, доступних за трьома програмами фінансування, які відповідають потребам громади, у зв’язку з прибуттям українців до Канади.

Програми, створені у вересні 2022 р., фінансовані приходами із ґала-церемонії вручення премії «Тризуб» та щедрістю Фундації родини Темертеїв. Беручи до уваги потреби і відгук, максимальні суми ґрантів були збільшені в кожній категорії.

Ґранти на Навчальні ресурси для українсько-канадських мистецьких та освітніх організацій збільшено до максимальної суми $7,500. Ця програма була створена у партнерстві з Фундацією родини Темертеїв з метою підтримати мистецькі, розважальні, молодіжні, культурні та освітні організації української громади в Канаді, та освітні установи, які викладають українську мову і культуру від садочка до 12 кляси.

Ось декілька прикладів прийнятних аплікацій на фінансування в рамках програми: оренда інструментів, спеціальне взуття, одяг для репетицій, приладдя для мистецтва, а також навчальне приладдя і розвагове обладнання.

Ґранти на Самовизначені мистецькі та культурні проєкти для дорослих збільшено до $2,000 на заявника. Заохочується мистецькі та культурні організації, які займаються творчими проєктами, розглянути можливості залучити до своїх програм дорослих переміщених осіб з України. Програми повинні бути взаємовигідними та відповідати цілям вашої організації.

Деякі приклади самовизначених проєктів можуть включати запрошення мистецькою організацією в Канаді викладачів з України; залучення послуг мистецтвознавця з курування виставок; або залучення особи з досвідом неурядових організацій для проведення семінарів.

Стипендії для професійного мистецького вишколу збільшено до $5,000 на заявника. Вік заявника підвищено до 21 року. Стипендії доступні для переміщеної молоді з України віком від 13 до 21 року, яка бажає продовжити навчання у сферах виконавчого мистецтва, образотворчого чи цифрового мистецтва, на рівні професійної підготовки з окремими сертифікованими вчителями або в професійних школах мистецтв з державно визнаними іспитами.

Стипендія може бути використана для офіційної оплати за навчання або оплати за приватного вчителя. Аплікації можуть подавати особи або професійні школи від імені поодиноких студентів.

Аплікації розглядатимуться щомісячно.

“Шевченківська фундація рада, що має можливість відповісти на потреби, озвучені громадою, і підвищити суми ґрантів. Ми сподіваємося, що ці можливості фінансування надалі допоможуть громаді підсилити створене сприятливе середовище та запропонують українцям, новоприбулим до Канади, засоби для участи в культурній діяльності,” – заявила Виконавчий директор фундації Богдана Башук.

Щоб дізнатися більше та подати аплікацію, відвідайте https://shevchenkofoundation.com/apply-for-funding/.